Esdeveniments

Esdeveniments per conèixer de primera mà, peces de l'obra de persones que han optat per avocar la seva ànima i coneixement en oficis vinculats a l'art i a l'artesania d'excel·lència.

 

 

El setembre a Barcelona

Art Perfum

Maig 2019 Barcelona

Roses i Literatura

Mostra Col·lectiva "La insubmissió de la fortalesa"